RSS

VMQ – Kauczuk Silikonowy

Właściwości:

new-17.gif

VMQ charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykazują one także dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. W stosunku do innych elastomerów temperaturze pokojowej charakteryzują się większą przepuszczalnością gazów, są niepalne.

Temperaturowy zakres pracy: - 60 do + 200°C
Krótkotrwale: + 230°C

Sieciowanie: nadtlenki

Nazwy handlowe: Silopren, Silastic, Wacker, Silikon k.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”