RSS

HNBR – Kauczuk Butadienowo-akrylonitrylowy uwodorniony

Właściwości:

new-10.gif

HNBR sieciowany nadtlenkami jest odporny do temp. 150°C bardziej odporny na oleje, utlenianie i ścieranie niż NBR.

Sieciowanie: siarka, nadtlenki

Nazwy handlowe: Therban, Zetpol, Tornac

Zastosowanie: budowa pojazdów, naftowych urządzeń transportowych.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”