RSS

EAM – Kauczuk etylenowo-akrylowy

Właściwości:

new-6.gif

EAM łączy dobrą odporność cieplną z dobrą odpornością na oleje. Ciągliwość na zimno jest niewielka.

Temperaturowy zakres pracy: - 10 do + 150°C

Sieciowanie: nadtlenki, aminy

Nazwy handlowe: Vamac, Alkathene EVA,  Elvax, Evathene, Levapren.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”