RSS

Właściwości kauczuków

Nazwa chemiczna kauczuków.

 

 

symbol materiału

 

l.p

DIN/ISO
1629

ASTM D
1418

 Nazwa chemiczna kauczuku

1

NBR

NBR

Butadienowo-akrylonitrylowy (kauczuk nitrylowy)

2

HNBR

NEM

Butadienowo - akrylonitrywowy, uwodorniony

3

CR

CR

Chloroprenowy

4

ACM

ACM

Kopolimer akrylanu etylu (kauczuk akrylowy)

5

AEM

AEM

Kopolimer etylenu z octanem winylu (etylenowo-akrylowy)

6

VMQ

VMQ

Silikonowy

7

FVMQ

FVMQ

Fluorosilikonowy

8

FPM

FKM

Fluorowy

9

FFPM

FFPM

Perfluorowy

10

AU

AU

Estrowo-uretanowy

11

EU

EU

Eterowo-uretanowy

12

ECO

ECO

Epichlorohydrydowy

13

NR

NR

Naturalny

14

IR

IR

Izoprenowy

15

BR

BR

Butadienowy

16

SBR

SBR

Butadienowo-styrenowy

17

EPDM

EPDM

Etyleno - propylenowy

18

IIR

IIR

Butylowy

19

CIIR

CIIR

Chlorobutylowy

20

BIIR

BIIR

 Bromobutylowy


Porównanie podstawowych właściwości gum otrzymanych z najważniejszych typów kauczuków.Właściwości N
R
B
R
C
R
S
B
R
I
I
R
N
B
R
E
P
D
M
C
S
M
E
A
M
A
C
M
E
C
O
A
U
V
M
Q
F
K
M
F
V
M
Q
Wytrzymałość na zerwanie 1 5 2 2 4 2 3 3 3 3 3 1 4 3 4
Sprężystość 1 1 2 4 5 4 3 5 5 5 2 2 2 5 3
Odporność na ścieranie 3 1 2 2 4 3 4 3 4 4 4 1 5 4 5
Odporność na czynniki atm. i ozon 5 5 4 5 3 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Odporność cieplna 5 5 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 1 1 2
Elastyczność na zimno  1 1 3 2 3 4 2 4 4 5 3 4 1 5 2
Przepuszczalność gazów 4 4 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 5 2 5
Temp długotrwałego stosowania
(°C)
100 100 120 110 130 120 140 130 170 160 130 130 200 210 180

Skala ocen: 1 – doskonała, 2 – bardzo dobra, 3 – dobra, 4 – wystarczająca, 5 – zła

Odporność chemiczna gum z najważniejszych typów kauczuków zawiera:Odczynniki chemiczne N
R
B
R
C
R
S
B
R
I
I
R
N
B
R
E
P
D
M
C
S
M
E
A
M
A
C
M
E
C
O
A
U
V
M
Q
F
K
M
F
V
M
Q
Węglowodany parafinowe C C B C C A C C A A B A C A A
Paliwa C C C C C B C C C B B B C A B
Związki aromatyczne C C C C C C C C C C C C C A B
Węglowodory chlorowane C C C C C C C C C C C C C A C
Oleje silnikowe C C B C C A C C B A B B B A A
Oleje przekładniowe C C C C C B C C C A B B C A A
Smary mineralne C C C C C B C C B A B B B A A
Alkohole A A A A A A A A B B B B B A A
Ketony A A B A A C A B C C C C C C C
Estry B B C B C C C C C C C C C C C
Woda A A A A A A A A A B B C B A C
Kwasy (rozcieńczone) A A A A A A A A B C B C B A C
Alkalia (rozcieńczone) A A A A A A A A B C B C B A C
Płyny hamulcowe A A B A A C A C C C C C A C A

A - bez oddziaływania lub niewielkie działanie (maks.+ 10% wzrostu objętości)
B - działanie słabe do średniego (maks. + 25% wzrostu objętości)
C - silnie działanie (maks. > 25% zmiany objętości)

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”