RSS

Baza danych

Kontrahenci posiadający dostęp do bazy mają możliwość uzyskiwania następujących informacji:

  • odporności chemiczne kauczuków,
  • baza oferowanych mieszanek,
  • karty materiałowe mieszanek dostępnych w bazie.

Baza znajduje się pod adresem http://baza.woburg.pl

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”